عنصرها حیاتی تشکیل‌دهنده‌ی دستگاه لیزر یک صفحه‌ی فرود برنده

عنوان اولیه یا مهم دستگاه لیزر : عنوان صفحه‌ی فرود شما نقش مهمی در متقاعد کردن ایران روتک برای شکاف نکردن صفحه‌ی فرود و ادامه مراحل تبدیل داراست . برای طراحیسئو یک تیتر مطلوب به نکات زیر توجه کنید :

کارایی فرمائید عبارت “ چه طور ” را در عنوان خویش به فعالیت ببرید
سؤال مطرح کنید
شوخی به جذابیت تیتر شما میافزاید
به آن ها برای تعیین برند خود استدلال ارائه فرمایید
راه‌حلی برای مساله مخاطبان ارائه دهید

تیتر ثانویه : این عنوان در زمینه ی همه‌ی صفحه‌های فرود دستگاه لیزر کاربرد ندارد . عنوان ثانویه در صفحه‌هایی به‌کاربرده میگردد که تیتر دارای اهمیت آنها طولانی و دستگاه لیزر کلی است و این تیتر برای بازدیدکننده چندان دیدنی نیست . در‌این‌صورت به‌راحتی می‌توان عنوانی را زیر عنوان اصلی بیشتر کرد و از روش آن بازدیدکننده را به ادامه‌ی پروسه تشویق نمود . به‌این عنوان , تیتر ثانویه دستگاه لیزر گفته می شود .

سفارش منحصر : توصیه منحصربه‌فردی که ارائه می‌دهید , متن صفحه‌ی فرود شمارا تشکیل می دهد : همت نمایید در متن صفحه‌ی فرود , به سؤال : “ آن چیزی که تولیدها و خدمات ما را از سایر تولیدها و سرویس ها موجود در بازار متمایز میکند چیست؟ ” جواب دهید .

به این نکته توجه داشته باشید که در متن صفحه‌ی فرود نباید به توضیح اینکه چرا تولیدات و خدمات شما شایسته ترین می باشند بپردازید , بلکه بایستی با مخاطب خود درباره ی آنچه ما یحتاج اوست حرف نمایید .

به‌طورکلی صفحه‌ی فرود می بایست درخصوص مخاطب و تجربه و مسائل مایحتاج وی باشد , براین اساس دستگاه لیزر سفارش می‌شود در هر جای ممکن ضمیر “ شما ” را به فعالیت ببرید . به مخاطب دستگاه لیزر خویش بگویید که چرا سود از تولیدات یا سرویس ها شما به نفع آن‌هاست . این فعالیت باعث میگردد که کاربر از تجربه‌ی پیش روی خویش با خبر شود و به برقراری رابطه با وی یاری می کند .

نوشته صفحه‌ی فرود شما هرچه کوتاه‌تر باشد , سودمندتر است . عملکرد فرمائید توضیحات مختصر و مفیدی در رابطه با توصیه دستگاه لیزر منحصربه‌فرد خویش ارائه نمایید .

در کل عملکرد کنید متن شما ازنظر بصری جذاب و قابل‌خواندن باشد . کاربران علاقه‌ای به قرائت متن‌های طولانی و در قالب دستگاه لیزر یک پاراگراف ندارند , زیرا مرور و ادراک این متون , دشوار و زمان‌بر است . به این ترتیب سعی نمائید از موارد ذیل در متن‌های خود استعمال نمایید :

بولت ها
شماره‌ها
خلأ
از تصاویر یا هر چیزی که متن را به بخش‌های کوچک‌تر و قابل‌خواندن تقسیم نماید